Prosjekt for Nettservice Østlandet AS

Nettsted med tilleggsfunksjoner:

  • Konsultasjon og rådgivning
  • Design, utvikling og testing av nettsted
  • Utvikling av skjemaer for datainnsamling
  • Enkel redigering av logo og bildemateriell
  • Enkel SEO

Anbefaling fra kunden:

Takk for et godt stykke arbeid med vår webside, jeg er meget godt fornøyd med oppfølging underveis og resultatet.

Knut Skollerud – Daglig leder, Nettservice Østlandet AS

Bilder